Produkcja i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Nasze kluczowe działania kompetencji skupione są w dziedzinie wytwarzania i napełniania emulsji, płynów do płukania ust, środków powierzchniowo czynnych, lakierów oraz zmywaczy do paznokci. Ze względu na specjalizację naszych zakładów produkcyjnych i ciągłe inwestycje we wszystkich segmentach produkcji gwarantujemy wysoką wydajność procesu przy zachowaniu wysokiej jakości. Zostało to zilustrowane poprzez utworzenie nowoczesnego systemu próżniowego do wytwarzania emulsji, a także poprzez nasz własny wewnętrzny wydział Mikrobiologii. Stopień czystości wody procesowej jest stale monitorowany przez jej uzdatnianie, czyli usuwanie zanieczyszczeń zapewniając właściwą dla celów użytkowych jakość wody.

Zgodnie z naszą filozofią, skupiamy się również na odpowiednim podejściu do środowiska. Tak więc, możemy zwiększyć wydajność naszych potrzeb energetycznych poprzez ponowne wykorzystanie wody chłodzącej i ciepła procesowego do ogrzewania i chłodzenia. Nasze rozlewnie (maszyny napełniające) spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywami ATEX.

Niewątpliwie naszą zaleta jest elastyczne planowanie i kontrola produkcji, dzięki czemu możemy zaspokajać Państwa indywidualne potrzeby. Wraz z naszymi międzynarodowymi dostawcami usług logistycznych, zapewniamy sprawne zarządzanie procesami logistycznymi, szczególnie dotyczące odprawy celnej i rozładunku w miejscu przeznaczenia oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji, zgodnej z przepisami międzynarodowymi i krajowymi.